Skip to main content
Shan-Ho Chou Professer
PhD, University of Washington, Seattle, USA
04-22840468-235
shchou@nchu.edu.tw

 

Chair, Institute of Biochemistry, National Chung Hsing University 2010/08~ 2016/07

Professor, Institute of Biochemistry, National Chung Hsing University 1996/08~

Professor and Director, Department of Life Sciences, National Central University

2002/08~2004/07 Director, Department of Biochemical Polymer Synthesis, University of Washington, Seattle, USA

1984/09~1994/08 Associate Professor, Institute of Biochemistry, University of Washington, Seattle, USA

1993/07~1996/08 Assistant Professor, Institute of Biochemistry, University of Washington, Seattle, USA

1988/01~1993/06 Assistant Professor, Department of Chemistry, Taipei Normal University

 

  1. Shan-Ho Chou* & Michael Y. Galperin*, “(Review) Diversity of c-di-GMP-binding proteins and mechanisms,” J. Bacteriology, vol.198(1), no.32-46, 2016.

 

  2. Hang Zhou, Cao Zheng, Jianmei Su, Bo Chen, Yang Fu, Yuqun Xie, Qing Tang, Shan-Ho Chou, Jin He, “Characterization of a natural triple tandem c-di-GMP riboswitch and application of the riboswitch-based dual-fluorescence reporter,” Scientific Reports, vol.6, 2016.

 

  3. Lynn Naughton, Shi-qi An, Ingyu Hwang, Shan-Ho Chou, Yong-Qian He, Ji-Liang Tang, Robert P. Ryan and J. Maxwell Dow, “(Review) Functional and genomic insights into the pathogenesis of Burkholderia species to rice,” Environmental Microbiology, vol.18, no.780-790, 2016.

 

  4. Jianmei Su, Xia Zou, Liangbo Huang, Tenglong Bai, Meng Yuan, Shan-Ho Chou, Ya-Wen He, Haihong Wang, Jin He, “DgcA, a diguanylate cyclase from Xanthomonas oryzae pv. oryzae regulates bacterial pathogenicity on rice.,” Scientific Reports, vol.6, 25978; doi: 10.1038/srep259, 2016. (SCI)

 

  5. Ruping Wang, Huiyong Xu, Feifei Xu, Liangcheng Du, Yuemao Shen, Shan-Ho Chou, Hongxia Liu, Youzhou Liu, Fengquan Liu* and Guoliang Qian*, “ TonB-dependent receptor 7 is a key factor regulated by LuxR solo and controls the antifungal HSAF biosynthesis in Lysobacter enzymogenes OH11,” Scientific Reports, vol.6, 26881, doi: 10.1038/srep268, 2016. (SCI)

 

  6. Huiyong Xu, Hongfu Chen, Yuemao Shen, Liangcheng Du, Shan-Ho Chou, Hongxia Liu , Guoliang Qian* and Fengquan Liu*, “Direct regulation of extracellular chitinase production by the transcription factor LeClp in Lysobacter enzymogenes OH11,” Phytopathology, 2016. (SCI)

 

  7. Yu-Chuan Wang, Ko-Hsin Chin, Zhi-Le Tu, Jin He, Christopher J. Jones, David Zamorano Sanchez, Fitnat H. Yildiz, Michael Galperin, & Shan-Ho Chou*, “Nucleotide binding by the widespread high-affinity cyclic di-GMP receptor MshEN domain.,” Nature Communications, 2016. (SCI)

 

  8. Yuan-Chao Lou, Yi-Fen Kao, Ko-Hsin Chin, Jen-Kang Chen, Je-Le Tu, Chinpan Chen* & Shan-Ho Chou* , “Backbone resonance assignments of the 54 kDa dimeric C-terminal domain of murine STING in complex with DMXAA,” Biomolecular NMR Assignments, vol.9, pp.271–274, 2015.

 

  9. Ko-Hsin Chin, Juin-Ming Liang, Jauo-Guey Yang, Min-Shao Shih, Zhi-Le Tu, Yu-Chuang Wang, Xing-Han Sun, Nien-Jen Hu, Zhao-Xun Liang, J Maxwell Dow, Robert P Ryan, Shan-Ho Chou*, “Structural insights into the distinct binding mode of cyclic di-AMP with SaCpaA-RCK,” Biochemistry, vol.54, pp.4936−4951, 2015.

 

  10. Yi-Chung Liu, Shiuh-Chaun Wang, Yu-Jen Yu, Kit-Man Fung, Ming-Te Yang, Yi-Hsiung Tseng, Shih-Feng Tsai, H Sunny Sun*, Ping-Chiang Lyu*, Shan-Ho Chou*, “Complete Genome Sequence of Xanthomonas campestris pv. campestris Strains 17 from Taiwan,” Genome Announcements, vol.6, 2015.

 

  11. Yuan-Chao Lou, Tsai-Hsuan Weng, Yi-Chuan Li, Yi-Fen Kao, Shan-Ho Chou, Chwan-Deng Hsiao and Chinpan Chen*, “Structure and dynamics of the polymyxin-resistance-associated response regulator PmrA in complex with the promoter DNA,” Nature Communications, vol.6, no.8838, 2015. (SCI)

 

  12. Yuan-Chao Lou, Iren Wang, M. Rajasekaran, Yi-Fen Kao, Meng-Ru Ho, Shang-Te Danny Hsu, Shan-Ho Chou, Shih-Hsiung Wu and Chinpan Chen*, “Solution Structure and Tandem DNA Recognition of the C-terminal Effector Domain of PmrA from Klebsiella pneumoniae.,” Nucleic Acids Research, vol.42, 4080-4093, 2014. (SCI)

 

  13. Sheng-Chia Chen, Chi-Hung Huang, Chia Shin Yang, Shu-Min Kuan, Ching-Ting Lin, Shan-Ho Chou & Yeh Chen*, “Crystal Structure of a Conserved Hypothetical Protein MJ0927 from Methanocaldococcus jannaschii Reveals a Novel Quaternary Assembly in the Nif3 family,” BioMed Research International, 2014. (SCI)

 

  14. Ko-Hsin Chin, Zhi-Le Tu, Yi-Che Su, Yu-Jen Yu, Hui-Chen Chen, Yuan-Chao Lo, Chin-Pan Chen, Glen Barber, Mary Lay-Cheng Chuah, Zhao-Xun Liang & Shan-Ho Chou*, “Novel c-di-GMP recognition modes of the mouse Innate Immune adaptor protein STING,” Acta. Crystallogr., vol.D69, 352-366., 2013. (SCI)

 

  15. Shi-Qi An, Ko-Hsin Chin, Melanie Febrer, Yvonne McCarthy, Jauo-Guey Yang, Chung-Liang Liu, David Swarbreck, Jane Rogers, J. Maxwell Dow, Shan-Ho Chou*, & Robert P. Ryan*, “A cyclic GMP-dependent signaling pathway regulates bacterial phytopathogenesis via a cyclic GMP-responsive diguanylate cyclase,” EMBO J., 2013. (SCI)

 

  16. Shi-Qi An, Ko-Hsin Chin, Melanie Febrer, Yvonne McCarthy, Jauo-Guey Yang, Chung-Liang Liu, David Swarbreck, Jane Rogers, J. Maxwell Dow, Shan-Ho Chou*, & Robert P. Ryan*, “A cyclic GMP-dependent signaling pathway regulates bacterial phytopathogenesis via a cyclic GMP-responsive diguanylate cyclase.,” EMBO J., vol.32, 2430-2438., 2013. (SCI)

 

  17. Yi-Tien Liao, Ko-Hsin Chin, Mary Lay-Cheng Chuah, Zhao-Xun Liang & Shan-Ho Chou*, “On the crystallization and preliminary X-ray diffraction characterization of FimXEAL-c-di-GMP and FimXEAL-c-di-GMP-PilZ complexes from Xanthomonas campestris .,” Acta Crystallogr., vol.F68, 301-305., 2012. (SCI)

 

  18. Yi-Che Su, Zhi-Le Tu, Chao-Yu Yang, Ko-Hsin Chin, Mary Lay-Cheng Chuah, Zhao-Xun Liang & Shan-Ho Chou*, “Crystallization Studies of the Murine c-di-GMP Sensor Protein STING.,” Acta Crystallogr., vol.F68, 906-910., 2012. (SCI)

 

  19. Ko-Hsin Chin, Wei-Ting Kuo, Yu-Jen Yu, Yi-Tien Liao, Ming-Te Yang, Mary Lay-Cheng Chuah, Zhao-Xun Liang & Shan-Ho Chou*, “Structural Polymorphism of c-di-GMP Bound to an EAL Domain and in Complex with a Type II PilZ domain Protein.,” Acta. Crystallogr., vol.D68, 1380-1392., 2012. (SCI)

 

  20. Qi Yaning, Linghui Xu, Xueming Dong, Yin Hoe Yau, Chun Loong Ho, Siew Lee Koh, Susana Geifman Shochat, Shan-Ho Chou, Kai Tang, Zhao-Xun Liang, “Functional Divergence of FimX in PilZ binding and Type IV Pili Regulation.,” J. Bacteriology., vol.194, 5922-5931., 2012. (SCI)

 

  21. Chao-Yu Yang , Ko-Hsin Chin , Zhao-Xun Liang , Andrew H.-J. Wang & Shan-Ho Chou*, “The Structure and Inhibition of a GGDEF Diguanylate Cyclase Complexed with (c-di-GMP)2 at the Active Site,” Acta. Crystallogr, vol.D67, no.997-1008, 2011. (SCI)

 

  22. Shan-Ho Chou*, “Delicate conformational changes of a protein in the CRP family lead to dramatic functional changes via binding of an alternate secondary messenger molecule,” Virulence, vol.2, no.152-157, 2011. (SCI)

 

  23. Tso-Ning Li, Ko-Hsin Chin, Andrew H.-J. Wang & Shan-Ho Chou*, “A novel tetrameric PilZ domain structure from Xanthomonads,” PLoS ONE, vol.6, no.e22036, 2011. (SCI)

 

  24. Parameswaran Hariharan, Christopher Sudhahar, Shan-Ho Chou, Der-Hang Chin, “Lipid bilayer-mediated release of enediyne antibiotic from neocarzinostatin chromoprotein,” Biochemistry, vol.49, no.7722-7732, 2010. (SCI)

 

  25. Yi-Che Su, Ko-Hsin Chin, Gwan-Han Shen, Hui-Ling Shih, Andrew H.-J. Wang, & Shan-Ho Chou*, “Crystal Structure of Stenotrophomonas maltophilia FeoA Complexed with Zinc: A Procaryotic SH3 Domain-like Protein Possibly Serves as a Bacterial Ferrous Iron Transport Activating Factor,” Acta. Crystallogr, vol.F66, no.636-642, 2010. (SCI)

 

  26. Ko-Hsin Chin, Yen-Chung Lee, Zhi-Le Tu, Chih-Hua Chen, Yi-Hsiung Tseng, Jinn-Moon Yang, Robert P. Ryan, Yvonne McCarthy, J. Maxwell Dow, Andrew H.-J. Wang, & Shan-Ho Chou*., “The c-AMP Receptor-Like Protein CLP is a Novel c-di-GMP Receptor Linking Cell-Cell Signaling to Virulence Gene Expression in Xanthomonas campestris.,” J. Mol. Biol. , vol.396, 646-662. , 2010. (SCI)

 

  27. Parameswaran Hariharan, Christopher Sudhahar, Shan-Ho Chou, Der-Hang Chin*, “Lipid bilayer-mediated release of enediyne antibiotic from neocarzinostatin chromoprotein,” Biochemistry, vol.49, 7722-7732, 2010. (SCI)

 

  28. Jhe-Le Tu, Ko-Hsin Chin, Andrew H.-J. Wang, & Shan-Ho Chou*, “Unique GTP-binding Pocket and Allostery of UMP Kinase from a Gram-Negative Phytopathogen Bacterium,” J. Mol. Biol, vol.385, 1113–1126, 2009. (SCI)

 

  29. Tso-Ning Li, Ko-Hsin Chin, Jyung-Hurng Liu, Andrew H.-J. Wang & Shan-Ho Chou*, “XC1028 from Xanthomonas campestris Adopts a PilZ Domain-like Structure without a c-di-GMP Switch,” Proteins: Structure, Function, and Bioinformatics, vol.DOI: 10.1002/prot.22330, 2009. (SCI)

 

  30. Chao-Yu Yang, Ko-Hsin Chin, Ming-Te Yang, Andrew H.-J. Wang, & Shan-Ho Chou*, “Crystal Structure of RecX: A Potent Inhibitor Protein of RecA from Xanthomonas campestris,” Proteins: Structure, Function, and Bioinformatics, vol.74, 530-537, 2009. (SCI)

 

  31. Shu-Ju Liao,Chao-Yu Yang,Ko-Hsin Chin,Andrew H.-J. Wang and Shan-Ho Chou, “Insights into the Oxidoreduction Activity of Xanthomonas campestris Bacterioferritin Comigratory Protein from the Trapped Intermediate-Ligand Complex Structures,” J. Mol. Bio, vol.390, 951-966, 2009. (SCI)

 

  32. Tung-Yi Tsai ,Chao-Yu Yang ,Hui-Ling Shih ,Andrew H.-J. Wang ,and Shan-Ho Chou, “Xanthomonas campestris PqqD in the pyrroloquinoline quinone biosynthesis operon adopts a novel saddle-like fold that possibly serves as a PQQ carrier,” Proteins: Structure, Function, and Bioinformatics, vol.76, 1042-1048, 2009. (SCI)

 

  33. Xian-Ya Lin ,Shu-Ju Liao , Ko-Hsin Chin, Hui-Ling Shih ,Gwan-Han Shen , Andrew H.-J. Wang and Shan-Ho Chou, “Crystallization and preliminary X-ray diffraction characterization of RpfF ,a key DSF synthase from Stenotrophomonas maltophilia,” Acta Crystallogr Sect F: Struct Biol Cryst Commun , 2009. (SCI)

 

  34. Cheng-Nan Chen, Ko-Hsin Chin, Andrew H.-J. Wang, & Shan-Ho Chou*, “The First Crystal Structure of Gluconolactonase Important in the Glucose Secondary Metabolic Pathways,” J. Mol. Biol, vol.19;384(3):604-14, 2009. (SCI)

 

  35. Wei-Ting Kuo, Ko-Hsin Chin, Wen-Ting Lo, Andrew H.-J. Wang, & Shan-Ho Chou*, “Crystal Structure of the C-terminal Domain of a Flagellar Hook-Capping Protein from Xanthomonas campestris,” J. Mol. Biol, vol.381, 189-199, 2008. (SCI)

 

  36. Cheng-Jen Liao, Ko-Hsin Chin, Chao-Hsiung Lin, Peter Shi-Fong Tsai, Ping-Jiang Lyu, Chiu-Chong Young, Andrew H.-J. Wang, & Shan-Ho Chou*, “Crystal Structure of DFA0005 Complexed with a-Ketoglutarate: A Novel Member of theICL/PEPMSuperfamily from Alkali-tolerant Deinococcus ficus,” Proteins: Structure, Function, and Bioinformatics, vol.73, 362-371, 2008. (SCI)

 

  37. Ko-Hsin Chin, Sz-Kai Ruan, Andrew H.-J. Wang, & Shan-Ho Chou*, “XC5848, an ORFan protein from Xanthomonas campestris, adopts a novel variant of Sm-like motif,” Proteins: Structure, Function, and Bioinformatics, vol.68,1006-1010, 2007. (SCI)

 

  38. Ko-Hsin Chin, Ying-Der Tsai, Nei-Li Chan, Andrew H.-J. Wang, & Shan-Ho Chou*, “The crystal structure of XC1258 from Xanthomonas campestris: A CN-hydrolase superfamily protein with an arsenic adduct in the active site,” Proteins: Structure, Function, and Bioinformatics, vol.69,665-671, 2007. (SCI)

 

  39. Li-Ying Lin, Chung-Lun Ching, Ko-Hsin Chin, Shan-Ho Chou, and Nei-Li Chan, “Crystal structure of the conserved hypothetical cytosolic protein Xcc0516 from Xanthomonas campestris reveals a novel quaternary structure assembled by five four-helix bundles,” Proteins: Structure, Function, and Bioinformatics, vol.65, 783-786, 2006. (SCI)

 

  40. Ko-Hsin Chin, Chia-Cheng Chou, Cheng-Chung Lee, Andrew H.-J. Wang, & Shan-Ho Chou*, “Crystal structure of XC5357 from Xanthomonas campestris: A putative tetracenomycin polyketide synthesis protein adopting a novel cupin subfamily structure,” Proteins: Structure, Function, and Bioinformatics, vol.65, 1046-1050, 2006. (SCI)

 

  41. Ko-Hsin Chin, Chia-Cheng Chou, Cheng-Chung Lee, Andrew H.-J. Wang, & Shan-Ho Chou*, “The crystal structure of XC847 from Xanthomonas campestris: a 3’-5’ oligoribonuclease of DnaQ fold with a novel opposingly-shifted helix,” Proteins: Structure, Function, and Bioinformatics, vol.65, 1036-1040, 2006. (SCI)

 

  42. Ko-Hsin Chin, Zhi-Le Tu, Juo-Ning Li, Chia-Cheng Chou, Andrew H.-J. Wang, & Shan-Ho Chou*, “Crystal structure of an unliganded multiple antibiotic-resistance repressor (MarR) from Xanthomonas campestris,” Proteins: Structure, Function, and Bioinformatics, vol.65, 239-242, 2006. (SCI)

 

  43. Parameswaran Hariharan, Wenchuan Liang, Shan-Ho Chou, & Der-Hang Chin, “A new model for ligand release: Role of side-chain in gating the enediyne antibiotic,” J. Biol. Chem, vol.281, 16025-16033, 2006. (SCI)

 

  44. Ko-Hsin Chin, Chia-Cheng Chou, Andrew H.-J. Wang, & Shan-Ho Chou*, “The crystal structure of a putative acyl-CoA thioesterase from Xanthomonas campestris (XC229) adopts a tetrameric hotdog fold of mode,” Proteins: Structure, Function, and Bioinformatics, vol.64, 823-826, 2006. (SCI)

 

  45. Chiu-Yueh Chen, Yi-Chun Chen, Jenq-Chang Lee, Wenya Huang, Shan-Ho Chou, and Woei-Jer Chuang, “Preparation of amino-acid-type selective isotope labeling of protein expressed in Pichia pastoris,” Proteins: Structure, Function, and Bioinformatics, vol.62, 279-287, 2006. (SCI)

 

  46. Yan-You Wu, Ko-Hsin Chin, Chia-Cheng Chou, Cheng-Chung Lee, Hui-Lin Shr, Ping-Chiang Lyu, Andrew H.-J. Wang, & Shan-Ho Chou*, “The cloning, purification, crystallization, and preliminary X-ray crystallographic analysis of XC847, a 3'-5' oligoribonuclease from Xanthomonas campestris,” Acta. Crystallogr, vol.F61, 902-905, 2005. (SCI)

 

  47. Zhi-Le Tu, Juo-ning Li, Ko-Hsin Chin, Chia-Chen Chou, Cheng-Cheng Lee, Hui-Lin Shr, Ping-Chiang Lyu, Fei Philip Gao, Andrew H.-J. Wang, & Shan-Ho Chou*, “The cloning, expression, crystallization, and preliminary X-ray analysis of a putative multiple antibiotic-resistance repressor protein (MarR) from Xanthomonas campestris,” Acta. Crystallogr, vol.F61, 706-708, 2005. (SCI)

 

  48. Chao-Yu Yang, Ko-Hsin Chin, Chia-Chen Chou, Hui-Lin Shr, Fei Philip Gao, Ping-Chiang Lyu, Andrew H.-J. Wang, & Shan-Ho Chou*, “Cloning, purification, crystallization, and preliminary X-ray characterization of a conserved hypothetical protein XC6422 from Xanthomonas campestris,” Acta. Crystallogr, vol.F61, 703-705, 2005. (SCI)

 

  49. Chyao-Li Chu, Ko-Hsin Chin, Fu-Yang Lin, Chia-Chen Chou, Cheng-Cheng Lee, Hui-Lin Shr, Ping-Chiang Lyu, Andrew H.-J. Wang, & Shan-Ho Chou*, “A putative polyketide synthesis protein XC5357 from Xanthomonas campestris: heterologous expression, crystallization, and preliminary X-ray analysis ,” Acta. Crystallogr, vol.F61, 697-699, 2005. (SCI)

 

  50. Ko-Hsin Chin, Chia-Chen Chou, Cheng-Cheng Lee, Hui-Lin Shr, Ping-Chiang Lyu, Andrew H.-J. Wang, & Shan-Ho Chou*, “On the preparation, crystallization, and preliminary X-ray analysis of XC2382, an ApaG protein of unknown structure from Xanthomonas campestris,” Acta. Crystallogr, vol.F61, 700-702, 2005. (SCI)

 

  51. Ko-Hsin Chin, Zhao-Wei Huang, Kun-Chou Wei, Chia-Chen Chou, Cheng- Cheng Lee, Hui-Lin Shr, Fei Philip Gao, Ping-Chiang Lyu, Andrew H.-J. Wang, & Shan-Ho Chou*, “Preparation, crystallization, and preliminary X-ray characterization of a conserved hypothetical protein XC1692 from Xantho- monas campestris,” Acta. Crystallogr, vol.F61, 691-693, 2005. (SCI)

 

  52. Ko-Hsin Chin, Wei-Tien Kuo, Chia-Chen Chou, Hui-Lin Shr, Ping-Chiang Lyu, Andrew H.-J. Wang, & Shan-Ho Chou*, “Cloning, purification, crystalli- zation, and preliminary X-ray analysis of XC229, a conserved hypothetical protein from Xanthomonas campestris,” Acta. Crystallogr, vol.F61, 694-696, 2005. (SCI)

 

  53. Shan-Ho Chou*, Ko-Hsin Chin, & Andrew H.-J. Wang, “DNA Aptamers as Potential Anti-HIV Agents,” Trends in Biochemical Science, vol.30, 231-234, 2005. (SCI)

 

  54. Ko-Hsin Chin, Fu-Yang Lin, Yu-Chen Hu, Kong Hung Sze, Ping-Chiang Lyu & Shan-Ho Chou*, “Solution structure of a bacterial BolA-like protein XC975 from the plant pathogen Xanthomonas campestris pv. campestris,” J. Biomol. NMR, vol.31, 167-172, 2005. (SCI)

 

  55. Chen, F-M, F Sha, K-H Chin & S-H Chou* , “The nature of actinomycin D bind- ing to d(AACCAXYG) sequence motifs,” Nucleic Acids Res, vol.32, 271- 277, 2004. (SCI)

 

  56. Chen, F-M, F Sha, K-H Chin & S-H Chou*, “The nature of actinomycin D binding to self-complementary d(CXYGGCCY’X’G) sequence motifs,” Nucleic Acids Res, vol.31, 4238- 4246, 2003. (SCI)

 

  57. Chin, K-H, F-M Chen & S-H Chou*, “Solution structure of ActD/ 5’-CCG- TT3-GTGG-3’ complex: Drug interaction with tandem GT mismatches and hairpin loop backbone,” Nucleic Acids Res , vol.31, 2622-2629, 2003. (SCI)

 

  58. Chin, K-H & S-H Chou* , “Sheared ganti; Csyn base pair: A unique d(GXC) loop closure motif,” J Mol. Bio, vol.329, 351-361, 2003. (SCI)

 

  59. Chou*, S-H, K-H Chin & Andrew H-J Wang, “Unusual DNA hairpin and duplex motifs,” Nucleic Acids Res, vol.31, 2461-2474, 2003. (SCI)

 

  60. F-M Chen, F Sha, K-H Chin & S-H Chou* , “Binding of actinomycin D to single- stranded DNA of sequence motifs d(TGTCTnG) and d(TGTnGTCT),” Biophysical J, vol.8, 432-439, 2003. (SCI)

 

  61. Chou*, S-H, K-H Chin & F-M Chen, “Looped-out and perpendicular: deformation of Watson-Crick base pair associated with actinomycin D binding,” Proc Natl Acad Sci USA, vol.99, 6625-6630, 2002. (SCI)

 

  62. Chou*, S-H, K-H Chin & F-M Chen, “Looped-out and perpendicular: deformation of Watson-Crick base pair associated with actinomycin D binding,” Proc Natl Acad Sci USA, vol.99, 6625-6630, 2002. (SCI)

 

  63. Chou*, S-H & K-H Chin, “Quadruple-intercalated G-6 stack: A possible motif in the fold-back structure of Drosophila centromeric dodeca-satellite?,” J Mol Biol, vol.314, 139-152, 2001. (SCI)

 

  64. Chou*, S-H & K-H Chin, “Solution structure of a DNA double helix incorporateing a track of four consecutive non-Watson-Crick base pairs,” J Mol Biol , vol.312, 769- 781, 2001. (SCI)

 

  65. Chou*, S-H & K-H Chin, “Zipper-like Watson-Crick base pairs,” J Mol Biol , vol.312, 753-768, 2001. (SCI)

 

  66. Chou*, S-H & K-H Chin, “Novel cross-strand three-purine stack of the highly conserved 5’-GA/AAG-5’ internal loop in the 3’-end termini of parvovirus genomes,” J Biomol NMR , vol.21, 307-319, 2001. (SCI)

 

  67. Chou*, S-H, K-H Chin & C Chen, “Enhanced loop DNA folding induced by thy- mine-CH3 and perpendicular guanine-thymine interaction,” J Biomol NMR, vol.19, 33- 49, 2001. (SCI、EI)

 

  68. Tsao, Y-P, L-Y Wang, S-T Hsu, ML Jain, S-H Chou*, W-C Huang & J-W Cheng, “The solution structure of [d(CGC)r(amamam)d(TTTGCG)]2,” J Biomol NMR, vol.21, 209-220, 2001. (SCI)

 

  69. Chou*, S-H, Y-Y Tseng & B-Y Tsu, “Natural abundance heteronuclear NMR studies of the T3 mini-loop hairpin in the terminal repeat of adeno- associated virus 2,” J Biomol NMR, vol.17, 1-16, 2000. (SCI)

 

  70. Jayaraman G, TKS Kumar, C-C Tsai, S. Srisailam, S-H Chou, C-L Ho & C Yu, “Elucidation of the solution structure of cardiotoxin analogue V from the Taiwan cobra (Naja najaatra)-Identification of structural features important for the lethal action of snake venom cardiotoxins,” Protein Sci, vol.9, 637-646, 2000. (SCI)

 

  71. Tsu, S-T, M-T Chou, S-H Chou*, W-C Huang & JW Cheng, “ Hydration of [d(CGC)r(aaa)d(TTTGCG)]2,” J Mol Biol, vol.295, 1129-1137, 2000. (SCI)

 

  72. Tso-Ning Li, Ko-Hsin Chin, Andrew H.-J. Wang & Shan-Ho Chou, “A novel tetrameric PilZ domain structure from Xanthomonads,” PLoS ONE, vol.6, no. e22036. (SCI)

 

  73. Qing Tang, Hong-Liang Qian, You-Wen Zhao, Kang Yin, Xun Wang, Wen Wang, Shan-Ho Chou, Jin He, “Cyclic di-GMP contributes to adaption and virulence of Bacillus thuringiensis through a riboswitch-regulated collagen adhesion protein,” Scientific Reports, vol.6, 28807; doi: 10.1038/srep288. (SCI)

 

TOP